دستگاه پرس قرص ساز

 دستگاه پرس قرص ساز

130403

مدل ZTTGH-40

سفارش ساخت زمین توانا تجهیز

جدید


جهت مطالعات XRD
برای تهیه قرص نمونه نرم شده را در رینگ مخصوص قرار داده  و سپس زمان و فشار مورد ظر تنظیم گردد.

 • مشخصات فنی :
  • ابعاد رینگ mm 7 32 40
  • وزن پودر در قرص شونده gr 12-8
  • ظرفیت روغن 6لیتر از نوع هیدرولیک
  • موتور دستگاه 380 ولت
  • سه فاز با قدرت 4 اسب افزایش فشار تا 40 تن
  • وزن دستگاه kg280
  • ابعاد دستگاه 500 600 1200
 • موارد انتخابی
  • مبدل برق سه فاز به تک فاز با قابلیت محافظت
  • از الکتروموتور در مقابل شوک نوسانات برق