استریوسکوپ جیبی

استریوسکوپ جیبی

5003

POCKET STEREOSCOPE

ROST اتریش

جدید

استریوسکوپ جیبی ساخت کمپانی روست اطریش
بزرگنمایی 4 برابربا میدان دید وسیع
بدنه و پایه  استریوسکوپ  فلزی میباشد
دارای سه تصویر برای  تمرین و آموزش برجسته بینی
با قابلیت تنظیم باز چشم برای یوزر
محصولی بسیار با کیفیت و با دوام
برای فعالیت های آموزشی و صحرایی و ....