استریوسکوپ جیبی با پارالکس

کالای جدید استریوسکوپ جیبی با پارالکس

5004

اتمام موجودی / OUT OF STOCK

ROSTا طریش

جدید

استریوسکوپ جیبی ساخت کمپانی روست اطریش
بزرگنمایی 4 برابربا میدان دید وسیع
دارای فریم  پایه و پارالکس و پیچ تنظیم
بدنه /پایه و فریم پارالکس فلزی میباشد
دارای سه تصویر برای  تمرین و آموزش برجسته بینی
با قابلیت تنظیم باز چشم برای یوزر
محصولی بسیار با کیفیت و با دوام
برای فعالیت های آموزشی و صحرایی و ....