استریوسکوپ جیبی

استریوسکوپ جیبی

5005

K

TOPCON ژاپنی

جدید

استریوسکوپ جیبی ساخت کمپانی تاپکون ژاپن
بدنه و پایه ها فلزی با پایه های بلند
بزرگنمایی  2X
میدان دید مناسب
برای فعالیت های آموزشی / صحرایی / ....
دارای جلد