استریوسکوپ جیبی

استریوسکوپ جیبی

5006

C

TOPCON ژاپن

جدید

استریوسکوپ جیبی ساخت کمپانی تاپکون ژاپن
بدنه و پایه ها فلزی با پایه های بلند
بزرگنمایی  2X
دارای پیچ تنظیم چشمی برای باز چشم یوزر
میدان دید مناسب
برای فعالیت های آموزشی / صحرایی / ....
دارای جلد