استریوسکوپ جیبی

استریوسکوپ جیبی

5007

PS4

سوکیا (یوکیشا) ژاپن

جدیدPocket stereoscopes used by students and professionals around the world. They feature strong ABS frames, high quality crown glass lenses, stainless steel legs, interpupillary adjustment from 55 to 75 mm and include a durable protective sleeve.

    Handy lens-type stereoscopes that folds neatly into a pocket case.
    Magnification is 4x for PS4A.
    The distance between the lenses is adjustable from 56mm to 75mm in order to accommodate interpupillary variations.
 

استریوسکوپ جیبی ساخت کمپانی سوکیا یا سوکیشای  اورجینال ژاپن
بدنه ABS و پایه ها فلزی میباشند
پایه ها کوتاه و بزرگنمایی 4X میباشد
قابلیت تنظیم چشمی ها برای باز چشم یوزر میباشد
مناسب برای فعالیت های آموزشی / صحرایی/....