استریوسکوپ رومیزی  شرکت زمین توانا تجهیز

1 Review(s)
مدل: رومیزی
ساخت: کارل زایس آلمان CARL ZEISS
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: MS-27
ساخت: SOKKIA JAPAN
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: WILD ST-4
ساخت: سوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: Wild Heerbrugg - Surveying / Wild ST4
ساخت: سوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: MS-3
ساخت: TOPCONژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: WILD ST-4
ساخت: سوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: فرادید
ساخت: شرکت زمین توانا تجیهز
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: Condor T-22
ساخت: ساخت کمپانی Ushikata اورجینال ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: MS-27
ساخت: ساخت سوکیشای ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: MS27+TAR2
ساخت: اورجینال سوکیای ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: SLS-2
ساخت: تحت لایسنس کارل زایس المان ساخت PZO لهستان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: ST4
ساخت: تحت لایسنس ویلد سوئیس ساخت سنگاپور
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: HPF-1
ساخت: MADE IN CHINA
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر