استریوسکوپ رومیزی آینه دار

استریوسکوپ رومیزی آینه دار

5020

فرادید

شرکت زمین توانا تجیهز

جدید

شامل

  • پارالکس و دج و دستورالعمل جهت اندازه گیری مساحت و ارتفاع
  • سه جفت تصاویر آموزش برجسته بینی
  • کیف حمل
  • خدمات پس از فروش نامحدود
  • جنس بدن ABS
  • با گارانتی بدنه 2 ساله به همراه متعلقات
    ثبت  در سازمان ثبت اسناد  بنام شرکت زمین توانا تجهیز
  • مناسب برای فعالیت های آموزشی و مطالعات مقدماتی