استریوسکوپ آینه دار رومیزی

 استریوسکوپ آینه دار رومیزی

5022-A

WILD ST-4

سوئیس

جدید

  • با چشمی  x3
  •  پارالکس بار 
  • دارای کیف حمل چرمی
  • دفتر چه راهنما
  • دستگاهی پرفشنال برای حرفه ای ها