استریوسکوپ آینه دار رومیزی

استریوسکوپ آینه دار رومیزی

5022-B

WILD ST-4

سوئیس

جدید

  • دستگاه استریوسکوپ  رومیزی آینه دار  مناسب برای مطالعات عکسهای هوایی
    با چشمی  3X
  •  پارالکس بار  و شیشه های مخصوص علامت دار
    داخل کارتن حمل بدون کیف
  • دفتر چه راهنما
  • دستگاهی پرفشنال برای حرفه ای ها