استریوسکوپ آینه دار رومیزی

 استریوسکوپ آینه دار رومیزی

5022

Wild Heerbrugg - Surveying / Wild ST4

سوئیس

جدید

  • با چشمی x8 و x3
  •  دارای پاراکس بار
  •   دارای کیف حمل چرمی
  • دفتر چه راهنما
  • دستگاهی پرفشنال برای حرفه ای ها
  • داراي محافظ روي آينه هاي پايه