استریوسکوپ رومیزی آینه دار

استریوسکوپ رومیزی آینه دار

5023

ST4

تحت لایسنس ویلد سوئیس ساخت سنگاپور

جدید

  • دستگاه استریوسکوپ رومیزی آینه دار ویلد  ساخت سنگاپور
   آینه های با پوشش  نقره  و  داراي محافظ فلزی  روي آينه هاي پايه
   اکولار یا  چشمی x3
  •  دارای پاراکس باربا شیشه های مخصوص علامت گذاری شده
     دارای کیف حمل آلومینیومی
  • دفتر چه راهنما
   کاربرد : مناسب برای برجسته بینی عکس های هوایی  برای مطالعات تخصصی
  • دستگاهی پرفشنال برای حرفه ای ها