استريوسكوپ روميزي آينه دار تاپكون

 استريوسكوپ روميزي آينه دار تاپكون

5030

MS-3

TOPCONژاپن

جدید

  • استريوسكوپ روميزي آينه دار
  • ساخت كمپاني تاپكون ژاپن
  • با جعبه حمل چوبي داخل كارتن
  • با پارالكس بار و شيشه هاي مربوطه
  • يك جفت عكس هوايي اورجينال
  • داراي دفترچه كار
  • داراي محافظ روي آينه هاي پايه
  • چشمي هاي 3 برابر