MIRROR SREEOSCOPE استریوسکوپ رومیزی آینه دار

کالای جدید MIRROR SREEOSCOPE  استریوسکوپ رومیزی آینه دار

5032

SLS-2

تحت لایسنس کارل زایس المان ساخت PZO لهستان

جدید

استریوسکوپ رومیزی آینه دار برای برجسته بینی عکس های هوایی
تحت لایسنس کارل زایس آلمان
بزرگنمایی 3.5X
میدان دید 14 میلیمتر
بدنه تمام فلزی با پایه های زیبای کروم
دارای جعبه حمل چوبی
دارای روکش روی آینه های پایه ها
- پارالکس با با شیشه های مخصوص علامت دار برای اندازه گیری ارتفاع
- چشمی های دستگاه با قابلیت چرخش و تنظیم برای باز چشم
مناسب برای اموزش و کارشناسان  علوم مختلف
کاربرد : برای تفسیر عکسهای هوایی ( فتوژئولوژی - فتوگرامتری )