اکولار یا چشمی استریوسکوپ

اکولار یا چشمی استریوسکوپ

5031

WILD Model ST4

ویلد سوییس

جدید

  • برای استریوسکوپ های WILD - ST4
  • بزرگنمایی 3 برابر
  •