اکولار یا چشمی استریوسکوپ

اکولار یا چشمی استریوسکوپ

5035

WILD Model ST4

ویلد سوییس

جدید

  • برای استریوسکوپ های WILD- ST4
  • بزرگ نمایی 8 برابر

اتمام موجودی