ترازوی دجیتالی پرتابل

 ترازوی دجیتالی پرتابل

90230

صحرایی قلاب دار

چین

جدید


 • ترازوی  دجیتالی جیبی قلاب دار با دقت 10 گرم
 • ظرفیت 40 کیلوگرم
 • با قابلیت تبدیل واحد های وزنی
 • کلید تبدیل دقت وزنی
 • ،چراغ پشت صفحه
 • مناسب برای توزین بار
 • کارکرد با  2 عدد باتری نیم قلمی


 • ترازوی  دجیتالی جیبی قلاب دار با دقت 10 گرم
 • ظرفیت 40 کیلوگرم
 • با قابلیت تبدیل واحد های وزنی
 • کلید تبدیل دقت وزنی
 • ،چراغ پشت صفحه
 • مناسب برای توزین بار
 • کارکرد با  2 عدد باتری نیم قلمی