ترازوی دجیتالی پرتابل

 ترازوی دجیتالی پرتابل

90230

صحرایی قلاب دار

چین

جدید


  • ترازوی  دجیتالی جیبی قلاب دار با دقت 10 گرم
  • ظرفیت 40 کیلوگرم
  • با قابلیت تبدیل واحد های وزنی
  • کلید تبدیل دقت وزنی
  • ،چراغ پشت صفحه
  • مناسب برای توزین بار
  • کارکرد با  2 عدد باتری نیم قلمی