ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-SA-324S

CPA 324s

آلمانSartorius

جدید

  • رنج اندازه گیری 0 تا 260 گرم
  • حساسیت 0001/0 گرم یا 1/0 میلیگرم
  • دارای محفظه شیشه ای با درب های کشویی
  •  کالیبراسیون اتوماتیک داخلی
  • قابلیت نصب به کامپیوتر