ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-OH-413

AV 413

Ohousسوییس

جدید


 • رنج اندازه گیری 0 تا 410 گرم
 • حساسیت 0/001 گرم یا 1 میلی گرم
 • دارای محفظه شیشه ای با درب های کشویی
 •  کالیبراسیون خارجی
 • قابلیت نصب کیت دانسیته ،(بصورت سفار شی آماده میگردد)
 • قطعه شماری و تبدیل وزن به درصد
 • توزین نمونه های متحرک
 • دارای قفل نرم افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
 • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر مجهز به برنام GLPمیباشد
 • دارای 17 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر
 • اورجینال سوئیس
 •