ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی اورجینال

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی اورجینال

BA-SA-3102

GK3102

Sartorius آلمان

جدید

 • حساسیت 001/0 گرم یا 1 میلی گرم
 • دارای محفظه شیشه ای بلند با درب های کشویی
 • رنج اندازه گیری 0 تا 620 گرم
 • کالیبراسیون داخلی
 • دارای 13 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر
 • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر
 • , جمع بندی وزنی/ قطعه شماری و نمایش وزن برحب درصد
 • قابلیت حذف نوسانات محیطی
 • توزین نمونه های متحرک
 • GLP, ISO قابلیت چاپ نتایج بر اساس استاندارد

 • حساسیت 001/0 گرم یا 1 میلی گرم
 • دارای محفظه شیشه ای بلند با درب های کشویی
 • رنج اندازه گیری 0 تا 620 گرم
 • کالیبراسیون داخلی
 • دارای 13 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر
 • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر
 • , جمع بندی وزنی/ قطعه شماری و نمایش وزن برحب درصد
 • قابلیت حذف نوسانات محیطی
 • توزین نمونه های متحرک
 • GLP, ISO قابلیت چاپ نتایج بر اساس استاندارد