ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی اورجینال

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی اورجینال

BA-SA-3102

GK3102

Sartorius آلمان

جدید

  • حساسیت 001/0 گرم یا 1 میلی گرم
  • دارای محفظه شیشه ای بلند با درب های کشویی
  • رنج اندازه گیری 0 تا 620 گرم
  • کالیبراسیون داخلی
  • دارای 13 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر
  • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر
  • , جمع بندی وزنی/ قطعه شماری و نمایش وزن برحب درصد
  • قابلیت حذف نوسانات محیطی
  • توزین نمونه های متحرک
  • GLP, ISO قابلیت چاپ نتایج بر اساس استاندارد