ترازوی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی حساس آزمایشگاهی

BA-KIA-500

BL1

ساخت چین

جدید

  • اتوکالیبره
  • رنج اندازه گیری تا500 گرم
  • دقت 0.01گرم
  • دارای واحدهای مختلف وزنی
  • صفحه ترازو استیل
  • کارکرد با برق و باتری