ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-LU-1500

GM1500P

اورژینال ساخت تایوان

جدید

  • توزین 0تا1500 گرم
  •  حساسیت 0/05 گرم
  • نمایش واحد های وزنی گرم و اونس
  • قابل اتصال به کامپیوتر
  • کالیبراسیون خارجی
    کارکرد با برق و باتری (6 عدد باتری قلمی )
    صفحه ترازو استیل با ابعاد 185X185mm