ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-LU-300

GM300P

اورژینال ساخت تایوان

جدید


  • توزین 0تا300 گرم
  •  حساسیت 0/01 گرم
  • نمایش واحد های وزنی گرم و اونس
  • کفه استیل 120mm
  • قابل اتصال به کامپیوتر
  • کالیبراسیون خارجی