ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-LU-602

GM-600P

اورژینال ساخت تایوان

جدید


  • توزین 0تا600 گرم
  •  حساسیت 0/02گرم
  • نمایش واحد های وزنی گرم و اونس
  • کفه استیل 120mm
  • قابل اتصال به کامپیوتر
  • کالیبراسیون خارجی
  • دارای وزنه کالیبراسیون