ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-SA-3102S

TE 3102 S

Sartorius آلمان

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 3100 گرم
  • حساسیت 01/0 گرم
  •  کالیبراسیون خارجی
  • قابلیت توزین با واحد های مختلف وزنی
  • قابلیت نصب به کامپیوتر
  • وزنه کالیبراسیون آبشنال میباشد