ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-SA-6202

GW 6202

Sartorius آلمان

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 6200 گرم
  • حساسیت 0/01 گرم
  •  کالیبراسیون داخلی
  • قابلیت توزین با واحد های مختلف وزنی
  • قابلیت نصب به کامپیوتر