ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BAL-AN-E-610

EK610i

AND ژاپن

جدید

  • توزین 0تا600 گرم
  •  حساسیت 0/01 گرم
  • کالیبراسیون خارخی
  • عملیات سنجش دقیق
  • باتری قابل شارژ
  • توزین با واحد های مختلف وزنی
  • عملیات درصد/ شمارش/ مقایسه
  • نمایشگر پهن