ترازوی دجیتالی آزمایشگاهی

ترازوی دجیتالی آزمایشگاهی

BA-JA-JH-500

JKH

تایوان JADEVER

جدید

  • ترازوی دجیتالی پرتابل و سبک
  •   حداکتر توزین 500 گرم 
  • 0/1گرم حساسیت
  • تبدیل واحد های اونس /گرم/قیراط
  • ابعاد صفحه140x140xmm