ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-OH-1501

TA-1501

Ohousسوییس

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 1500 گرم
  • حساسیت 0/1 گرم
  •  کالیبراسیون خارجی
  • قابلیت نصب کیت دانسیته
  • مجهز به برنامه کالیبراسیون یک نقطه ای و چند نقطه ای (خطی)
  • قابلیت کار با 2 واحد مختلف وزنی
  • دارای قفل توزین جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به ترازو در اثر وزن زیاد
  • قابلیت کار با برق و باتری
  • دارای قفل سخت افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
  • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر