ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-OH-S-6001

SPU 6001

Ohousسوییس

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 6000 گرم
  • حساسیت 1/0 گرم
  •  کالیبراسیون خارجی
  • قابلیت نصب کیت دانسیته ، قطعه شماری و تبدیل وزن به درصد
  • مجهز به برنامه کالیبراسیون یک نقطه ای و چند نقطه ای (خطی)
  • قابلیت کار با 5 واحد مختلف وزنی
  • دارای قفل توزین جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به ترازو در اثر وزن زیاد
  • قابلیت کار با برق و باتری
  • دارای قفل سخت افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
  • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر مجهز به برنام GLPمیباشد