ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی حساس آزمایشگاهی

BA-SA-4101

GE 4101

sartorius آلمان

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 4100 گرم
  • حساسیت 1/0 گرم
  •  کالیبراسیون اتوماتیک خارجی
  • قابلیت کار با واحدهای مختلف وزنی
  • قابلیت کار با برق و باتری
  • قابلیت نصب به کامپیوتر