ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-SA-7101

GE 7101

sartorius آلمان

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 7100 گرم
  • حساسیت 1/0 گرم
  •  کالیبراسیون اتوماتیک خارجی
  • قابلیت کار با واحدهای مختلف وزنی
  • قابلیت کار با برق و باتری
  • قابلیت نصب به کامپیوتر