ترازوی حساس آزمایشگاهی

 ترازوی حساس آزمایشگاهی

BAL-AN-510

HT-500

تحت لیسانس ANDژاپن

جدید

  • ترازوی دجیتالی با حساسیت0.1 گرم
  • حداکثر توزین 510 گرم
  • دارای جعبه محافظ برای حمل و نقل
  • کارکرد با برق و باتری
  • 132X130 mm دارای کفه بزرگ
  • دارای واحهای مختلف  وزنی ازقبیل گرم -اونس - پوند و..