ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-AN-S-T30

SK-T30K

AND ژاپن

جدید

  • توزین 0 تا 30 کیکو گرم
  • حساسیت 1 گرم
  • دارای باتری داخلی
  • خاموش شدن خودکار برای حفظ ذخیره باتری
  • کالیبراسیون خارجی
  • حمل اسان و سبک