ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی / صحرایی

 ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی / صحرایی

BA-JD-JW-30

JWE-30K

تایوانJADEVER

جدید

  • توزین 0 تا 30 کیکو گرم
  • حساسیت 1 گرم
  • دارای باتری داخلی
  • قابلیت تبدیل واحد پوند / اونس/ گرم/کیلوگرم
  • صفحه توزین بزرگ
    334×245(stainless steel)mm
  • خاموش شدن خودکار برای حفظ ذخیره باتری
  • کالیبراسیون خارجی
  • وزن 5 کیلو گرم