ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-JD-NE-5

NWTC-5

تایوانJADEVER

جدید


  •     توزین 0 تا 5 کیکو گرم
  •     حساسیت 1 گرم
  •     دارای باتری داخلی
  •     قابلیت تبدیل واحد پوند / اونس/ گرم/کیلوگرم
  •     صفحه توزین
  •     210×190(stainless steel)mm
  •     خاموش شدن خودکار برای حفظ ذخیره باتری
  •     کالیبراسیون خارجی
  •     قابل حمل و سبک