ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

 ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی

BA-OH-EX-32000

EP 32000

جدید


  • رنج اندازه گیری 0 تا 32 کیلوگرم
  • حساسیت 1 گرم
  • دارای صفحه توزین استیل بزرگ


توضیحات تکمیلی:
  •  کالیبراسیون داخلی cal internal
  •  قطعه شماری و تبدیل وزن به درصد
  • توزین نمونه های متحرک
  • دارای قفل نرم افزاری جهت جلوگیری از برهم خوردن تنظیمات
  • قابلیت نصب به کامپیوتر و پرینتر مجهز به برنام GLPمیباشد
  • دارای 13 واحد مختلف وزنی و قابل تعریف توسط کاربر
  • تعیین و نمایش وزن خالص و ناخالص و مجموع آنها به صورت همزمان