دستگاه اندازه گیری پارامتر های شیمیایی

دستگاه اندازه گیری پارامتر های شیمیایی

50751

YK-2001PH

تایوان

جدید

  • دستگاه اندازه گیری پارامتر های شیمیایی
  • PH/EC/TDS/ DO/C/mv
  • قابل اتصال به pc
  • دارای کیف حمل
  • وهمچنین کابل و نرم افزاربصورت آبشنال عرضه می گردد