هات پلیت

 هات پلیت

140902

مالزی

جدید

  • هات پلیت بدون مگنت
  •  تا520 درجه قابل تغیر
  • صفحه سرامیکی18x18mm
  • 4.5 آمپر-