هات پلیت با نمایشگر دجیتالی

کالای جدید هات پلیت  با نمایشگر دجیتالی

140905

SH-9B

ساخت FAITHFUL چین

جدید

هات پلیت  بدون مگنت ساخت FAITHFUL
-   نمایشگر دجیتالی
-  ابعاد صفحه : 60x40 cm
-  ابعاد دستگاه :   65X47X22cm
 -  درجه حرارت :  350 درجه
-  دقت :  1 درجه
-  وزن : 40 kg
 -  جنس  صفحه : آلومینیوم
-  ساخت  : چین