دستگاه اندازه گیری هدایت یا EC

دستگاه اندازه گیری هدایت یا EC

503652

CD-4303

جدید

  • رنج اندازه گیری وسیع
  •  با قابلیت اتصال به کامپیوتر 
  •  همراه کیف 
  •  محلول کالیبره