كنداكتيويتي متر یا ECمتر يا هدايت سنج قلمی

كنداكتيويتي متر یا ECمتر يا هدايت سنج قلمی

EC-ST-20C

STARTER 20C

OHAUS سوئیس

جدید


Ohaus ST20C    EC Pen Meter with Temperature Display,
Product Features:
    EC range: 0 - 1999 μS/cm
    Resolution: 1 μS/cm
    Accuracy: ±1.5% FS
    Dimension: 185x42x37 mm
    Ambient temperature: 0~50 °C(32-122°F)
    Materials: ABS

دستگاه هدایت سنج قلمی
دارای نمایشگر دجیتالی
باقابلیت اندازه گیری درجه حرارت
دارای کیف حمل