عمق یاب قرقره ای

 عمق یاب قرقره ای

50200-B

طرح OTT آلمان

ایران

جدید

  • بطول 200 متر
  •  با دقت یک متر
  • كابل شيلد دار
  • سیستم آلارم