مولینه پره ایUNIVERSAL CURRENT METER

 مولینه پره ایUNIVERSAL CURRENT METER

50110

C31

OTTآلمان

جدید

  • دستگاه اندازه گیری سرعت جریان آب
  • دارای دستگاه شمارش دور بر اساس زمان بر حسب ثانیه
  • دارای میله 2 متری برای اندازه گیری سرعت جریان آب در اعماق مختلف تا 2متر
  • ملحقات استاندارد کارخانه و جعبه حمل چوبی
  • اورجینال با برگه کالیبراسیون ساخت آلمان