آهن ربای تلسکوپی

 آهن ربای تلسکوپی

16504

AT-B16

GENIOUSکانادا ساخت تایوان

جدید

  • آهن ربای تلسکوپی با قابلیت بلند کردن اجسام تا وزن 3.5 پوند
  • دراي گيره لبه جيب
  • طول آهن ربا 13-64سانت