آهنرباي آنتني MAGNETIC PICK-UP TOOL

 آهنرباي آنتني MAGNETIC PICK-UP TOOL

16506

QJ.PU-05

چين

جدید

  • آهنرباي آنتني يا تلسكوپي
  • دراي گيره لبه جيب
  • اندازه در حالت جمه 120 ميليمتر
  • بيشترين اندازه 530 ميليمتر
  • ظريف و سبك