بیل دسته T

بیل دسته T

12111

BAHCO مدل PG-6000

سوئد

جدید

  •  جهت مصارف صحرایی و معدنی
  • با طول 116 cm