بیلچه تاشو دسته مثلثی

بیلچه تاشو دسته مثلثی

12112

8791FSP

MADE IN CHINA

جدید

TRI - FOLD   SERRATED   SHOVEL

بیلچه  صحرایی  دسته مثلثی  تاشو
دو سر برای کندن  و جابجایی  خاک و رسوب
دارای لبه برای قطع کردن  و ضربه زدن
مناسب  برای کندن زمین های سخت و سفت
دارای رنگ الکترواستاتیک
ابعاد  در حالت جمع 20X15 CM
طول بیلچه  در حالت  باز 57 CM  
ضخامت  کفه  2 میلیمتر
دارای کیف حمل