بیلچه تاشو

 بیلچه تاشو

12112

S-05

چین

جدید

  • بیلچه دسته مثلثی
  • سایز 9
  • طول 24 اینچ برابر61 سانت
  • بدنه مقاوم و کارکرد راحت