بیل آلومینیومی

 بیل آلومینیومی

12113

دسته کوتاه

ساخت بوفالو کره

جدید


Seshin Buffalo Korea ash w

Excellent Quality,High valued tools

Round point shovelwith steel handle carbon steel blade,which is optimally heat-treated,have high strength snd flexibility

electron coating for anti-corrosion seal coated ash wood handle

W:1074gr

L:800mm

  • بیلچه آلومینیومی
  • دارای رنگ کوره ای
  • بسیار با کیفیت بالا و سبک
  • وزن 1074گرم
  • طول بیلچه800 میلیمتر
  • طول دسته 550میلیمتر