رنج فايندر يا فاصله ياب ليزري Multifunction Telescope

رنج فايندر يا فاصله ياب ليزري Multifunction Telescope

3010

SW-900A

SANDWAYساخت چين

جدید

 • رنج فايندر يا فاصله ياب ليزري 900 متر 
 •  فوكوس تصويرتوسط لنز چشمي
 • باقابليت زاویه سنجي دقت بالا 
   محدوده اندازه گیری:5 ~ متر900 
 • اندازه گيري با تبديل واحد به متر و يارد
 • امكان محاسبه همزمان ارتفاع /فاصله افقي /فاصله با زاويه
 •  دقت اندازه گیری:1  متر
 • اندازه گیری زاویه :60+- درجه
 • نمايش همزمان تمامي پارامتر هاي دستگاه
 • بزرگنمايي عدسي چشمي 6برابر
 • قطر عدسي چشمي 16 ميليمتر
 • قطر عدسي شيئي 25 ميليمتر
 • طول موج ليزر :905 نانومتر
 • قطر خروجي دايره ليزر 3.8 ميليمتر